Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Satavisual

Osoite: Laviantie 333, 29600 Noormarkku, Pori
Y-tunnus: 2826046-1
Puhelinnumero: +358 40 583 4838
Sähköpostiosoite: info@satavisual.fi

2. Rekisterin nimi

Satavisualin markkinointi- ja asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan asiakassuhteiden ja tiedotuksen hoitamiseksi ja edistämiseksi ottaen huomioon henkilötietolain asiallisen yhteyden vaatimuksen. Rekisteriin kirjataan myös elinkeinoelämästä yleisesti saatavilla olevia tietoja em. asiakassuhteiden ja tiedotuksen hoitamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yritysten perustiedot, henkilöiden yritysosoitteet, yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet, luokittelutietoja sekä lisäksi tietoja käynnissä olevista markkinointiin liittyvistä ja kaupallisista tapahtumista ja toimenpiteistä. Lisäksi rekisterissä on asiakassuhteiden hoitamiseen ja tilattujen palvelujen toteuttamiseen liittyviä tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot täyttyvät pääasiallisesti asiakkuussuhteista sekä yritystä edustavan elinkeinonharjoittajan yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kontakteista. Tietoja voidaan täydentää muiden julkisten rekistereiden tietoluovutuksin, niin että näissä luovutuksissa noudatetaan alan hyviä tapoja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisteristä edelleen. Poikkeuksena tilanteet, joissa rekisterissä olevan yrityksen edustaja itse haluaa määriteltyjen tietojensa luovuttamista kolmannelle osapuolelle asiakassuhteeseen liittyvien töiden ja palvelujen toteuttamista varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaikki tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, mihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu alan yleisten käytäntöjen ja nykyajan standardien mukaisesti. Tietojen käsittely vaatii voimassaolevan käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Ota yhteyttä

Kysy lisää palveluistamme tai pyydä ilmainen tarjous!

 

Tietosuojaseloste

info@satavisual.fi
+358 40 583 4838

Y-tunnus: 2826046-1
Noormarkku, Pori